Lusin Kylätalo perustettu 9.4.2024

Lusin koulu on saamassa uuden sivun pitkään historiaansa.

Yhtäjaksoisen 136 vuoden ajan (1882-2018) Lusissa toimi koulu, joka palveli kylän ja myöhemmin myös laajemman seudun rakastettuna opintien aloituspaikkana 1.-6. luokkalaisille. Kohtalo kuitenkin puuttui peliin vuonna 2018, jolloin toisen koulurakennuksen vanha osa paloi tulipalossa ja Heinolan kaupunki päätti lakkauttaa koulutoiminnan.

Lakkautuspäätöksestä alkoi kyläläisten pitkä operaatio jäljelle jääneen koulurakennuksen pelastamiseksi Lusin Kylätaloksi.

Koulun ja sen ympäristön tarjoaman elintärkeän roolin seudun kaiken ikäisten asukkaiden henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lähteenä, sekä sosiaalisen kanssakäynnin mahdollistajana herätti monissa nykyisissä ja entisissä seudun asukkaissa auttamishalun: kyläkokouksen valitsema työryhmä  sai kerättyä kasaan tarjouskilpailun voittaneen ostotarjouksen tekijät, mukaanlukien Lusissa kasvaneen ja koulunsa käyneen start-up yrittäjän

Tänään tiistaina 9.4.2024 klo 13.00 on allekirjoitettu sopimukset, joilla kyläläisten yhteenliittymä ostaa Heinolan kaupungilta Lusin koulukiinteistön, perustettavan yleishyödyllisen ja voittoa tavoittelemattoman osakeyhtiön nimiin.

Perustettavan yhtiön tarkoituksena on mahdollistaa kylällä jo toimivien aktiivisten yhdistysten, Lusin Kyläyhdistys ry:n, Lusin Lukko ry:n, kansallisestikin tunnetun Kyllikit – ryhmän ja monen muun vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan jatkuminen entiseen tapaan, mikä olisi ollut mahdotonta, jos koulu olisi myyty ulkopuoliselle toimijalle.  

Tiiviissä yhteistyössä seudun toimijoiden kanssa, perustettava yhtiö tulee myös jatkokehittämään kyläkonseptia palvelemaan koko pohjoisen Heinolan ihmisiä, vapaa-ajan asukkaita ja luomaan uusi tapoja henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja alueen elinvoiman säilyttämiseksi.

Seuraavat käytännön askeleet Kylätalo-projektissa ovat uuden yhtiön rekisteröinti, kaikille halukkaille avoimen osakeannin järjestäminen, yhteiset tulevaisuuden suunnittelun työpajat ja saatavilla olevien tukien hakeminen projektin suunnitteluun ja Kylätalon yleishyödylliseen jatkokehittämiseen.  

Jaa uutinen:

Muita uutisia