Merkittävä hankerahoitus Lusin Kylätalo Oy:lle

Olemme saaneet merkittävän rahoituksen EU:n maaseuturahoituksesta toimintamme kehittämiseen. Päijänne Leader on myöntänyt meille hankerahoituksen, jonka turvin pystymme palkkaamaan hanketyöntekijän vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Hankkeen julkinen tiivistelmä löytyy Maaseutuverkoston sivuilta: Lusin Kylätalolle toimintakonsepti – Maaseutuverkosto

Hanketyöntekijän johdolla ja ohjauksessa alamme rakentaa uudenlaista toimintakonseptia, jossa yhdistyy niin sanottuun alustatalouteen perustuva kaupallinen toiminta ja yleishyödyllinen toiminta. Hanketyöntekijän rekrytointi käynnistyy heti.

Kylätalon pelastamisen lähtökohtana on alusta lähtien ollut Kestävän kehityksen perusfilosofia, jonka mukaan kaikessa suunnittelussa ja toiminnassa Asukkaiden hyvinvointi, Ympäristö ja Talous otetaan tasavertaisesti huomioon. Jos jokin näistä niin sanotuista peruspilareista pettää, on koko toiminta vaarassa romahtaa. Asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin vaalimisessa Lusissa on pitkät perinteet, siitä ovat pitäneet huolen alueella toimivat yhdistykset ja seurat. Nyt meillä on haasteena ison Kylätalon kulujen kattaminen, joten myös Talous-pilarin on oltava vahva. Olemme alusta lähtien suunnitelleet kulujen kattamisen perustuvan alustatalouteen, jota siis nyt alamme kehittää. Alustatalouden kehittäminen tukee samalla koko pohjoisen Heinolan elinvoimaisuutta, kun pystymme tarjoamaan tiloja pienyrittäjille ja palveluja kyläläisille.

Hankerahoitus mahdollistaa toiminnan ammattimaisen ja kokoaikaisen suunnittelun ja sen alkuun saattamisen. Tästä on hyvä jatkaa!

Jaa uutinen:

Muita uutisia

Osakeanti alkaa 24.5.2024!

Osakeanti alkaa 24.5.2024! Odotettu mahdollisuus osallistua oman Kylätalomme toiminnan mahdollistamiseen ja edelleen kehittämiseen – osakeanti alkaa nyt perjantaina 24.5.2024.  Tässä

Lue lisää